Ako posielať hromadné emaily?

Potrebovali ste niekedy odoslať email s reklamnou správou viacerým adresátom naraz? Viete, aké riziká hrozia, ak na túto činnosť použijete svoju mailovú adresu? Kedy začne byť Vaša emailová adresa považovaná za odosielateľa nevyžiadanej pošty a príde k jej zablokovaniu? Hromadné posielanie mailov na prvý pohľad vyzerá jednoducho, ale je za ňou skrytý intenzívny boj s nástrahami internetu.

Situácia, ktorú už zažila väčšina z nás. Otvoríte váš Outlook, napíšete správu, pridáte väčšiu skupinu adresátov do skrytej kópie a spokojne odošlete s vedomím, že ste spravili veľa užitočnej práce s minimálnou námahou. Častým výsledkom takejto aktivity však býva, že vaša správa v lepšom prípade k adresátovi ani nedorazí, alebo sa hneď dostane do nevyžiadanej pošty. V horšom prípade nebudete vedieť odosielať ďalšie e-maily. Ako teda posielať hromadné maily správne?

Väčšinu zaslaných emailových správ prostredníctvom internetu tvorí spam. Z toho dôvodu sa identifikovaním nevyžiadanej pošty zaoberajú pos­ky­to­va­telia inter­ne­to­vých slu­žieb aj fi­rem­né IT odde­le­nia. Pred prijatím emailu do schránky príjemcu vykonávajú viaceré kontroly a filtrovanie na základe viacerých kritérií a aktívne bránia prieniku nevyžiadanej pošty. Medzi najdôležitejšie patria:

Aktuálnosť emailových zoznamov a reputácia IP adresy

Odosielatelia nevyžiadanej pošty na rozdiel od bežných odosielateľov pravidelne neaktualizujú svoje emailové zoznamy. Čím je väčší počet emailov odoslaných na nefunkčné adresy, tým viac klesá reputácia IP adresy odosielateľa. Nefunkčné emailové adresy používajú aj poskytovatelia internetu ako nástrahu na odosielateľov nevyžiadanej pošty. Ak na takúto adresu odošlete email, je vyhodnotený ako SPAM.

Čierne listiny

V prípade, že zasielate veľké množstvo nevyžiadanej pošty, dostane sa vaša IP adresa na „black list" a vaše emaily začnú byť automaticky blokované. Zaradenie je väčšinou dočasné, avšak zaradenie na čiernu listinu na 4-6 týždňov môže výrazne skomplikovať zasielanie bežných emailov nielen Vám, ale celej firme.

Filtrovanie na základe obsahu

Spa­mo­vé filtre napr. Spa­mAs­sas­sin sú bežnými nástrojmi na identifikovanie SPAMu. Každá emailová sprá­va má svoj kód, štruk­tú­ru a obsah. Spamový filter analyzuje každý email, kon­tro­lu­je ob­sah a hľadá charakteristické znaky spamu. Pri kaž­dej prichá­dza­jú­cej sprá­ve vy­ko­ná stov­ky rôz­nych tes­tov a zamedzí nevyžiadanej pošte dostať sa do mailovej schránky adresáta.

Modul hromadne emaily

Služba MalinaMail je určená na zasielanie hromadných emailov. Užívateľom CRM systému Malina umožňuje odosielať v podstate neobmedzené množstvo mailov v danom čase prostredníctvom registrovaných serverov, ktoré sa používajú jedine na tento účel. Výhodou je, že:

  • využívate len jednu, aktuálnu databázu / jeden adresár z CRM systému Malina - nie je potrebné prenášať databázu k ďalším poskytovateľom služieb a riešiť aktualizáciu viacerých databáz medzi nimi
  • systém správy e-mailových kontaktov umožňuje presné definovanie zákazníckych skupín a zvyšuje tak cielenosť hromadných emailov
  • odošlete správu na tisíce emailových adries rovnako jednoducho ako na jednu emailovú adresu
  • odosielanie emailov nezaťažuje váš systém, ani vašu linku
  • súčasťou služby je grafický dizajn hromadného e-mailu v súlade s vašou corporate identity
  • po zaslaní hromadného emailu získate prehľad o počte kliknutí, čase kliknutia, kto klikol odkiaľ...

Bližšie informácie o službe a cenách služby pre zasielanie hromadných emailov MalinaMail vám radi poskytneme. Kontaktujte nás...

Vyskúšajte DEMO