CRM

CRM je skratka z anglického Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a označujú sa tak systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Sú to programy, ktoré umožňujú zhromažďovať, triediť a spracovávať údaje o zákazníkoch, predovšetkým ich kontakty, prebiehajúce obchodné procesy a dosahované tržby.

CRM systémy tak pomáhajú sledovať a vyhodnocovať všetky obchodné aktivity v rámci celej spoločnosti. Aj z toho dôvodu bývajú súčasťou CRM systémov najrôznejšie štatistiky.

Cieľom CRM je predovšetkým zlepšiť cielenie služieb, lepšie porozumieť zákazníkom a identifikovať ich konkrétne potreby. To umožňuje budovať dlhodobo prospešné vzťahy so zákazníkmi a tým vyťažiť z jedného zákazníka väčší zisk. Pretože existujúci zákazníci sú pre firmu najhodnotnejšie, oplatí sa pomocou CRM systémov zabezpečiť si ich vernosť a dôkladne sa o ne starať. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že CRM systém nie je jednoduchým softvér, ide o dlhodobú stratégiu na poli komunikácie, marketingu, obchodu a servisu, navyše priebežne prispôsobujete aktuálnym podmienkam a požiadavkám zákazníkov. CRM tak zasahuje do všetkých vonkajších úrovní fungovania spoločnosti. CRM systémy sa vo firmách objavujú od začiatku deväťdesiatych rokov, kedy k ich rozvoju prispeli nové možnosti v oblasti e-business, rast nákladov na získavanie nových zákazníkov a znižovanie priemerného ziskov u väčšiny bežných produktov.

CRM Malina napomáha riešiť nasledujúce problemy :

  • Udržanie súčasných zákazníkov
  • Porozumenie zákazníkom
  • Schopnosť im načúvať
  • Identifikácia kľúčových procesov
  • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov pri zlepšovaní kľúčových procesov
  • Tvorba marketingovej stratégie na udržanie súčasných zákazníkov a získanie zákazníkov nových
  • Schopnosť osloviť nových zákazníkov

Dôležité je si uvedomiť, že riešenie CRM Malina sa dotýka predaja, servisu i marketingu a to pri udržiavaní spokojnosti zákazníka. Riadenie vzťahov so zákazníkmi je totiž stratégia, ktorá sa orientuje na vybudovanie a podporu dlhotrvajúcich vzťahov so zákazníkmi. Nie je to teda len technológia, ale zmena filozofie spoločnosti tak, aby dôraz bol kladený na zákazníka. Na nedodržiavanie tejto stratégie havaruje väčšina implementácií CRM.

Späť na slovník pojmov

Vyskúšajte DEMO