Novinky leta 2014

Skladové hospodárstvo v CRM Malina

Na základe dopytov od našich zákazníkov sme sa rozhodli spraviť náročný, ale veľmi potrebný krok. Rozšírili sme funkcionalitu o skladové hospodárstvo. Umožňuje štandardné skladové činnosti, ako sú vedenie neobmedzeného množstva skladov, tvorba počiatočných stavov, výdajok a príjemiek, inventúrne rozdiely, vlastná spotreba, pohyby medzi skladmi, zálohy, zmeny stavu tovaru atď.

  Sklady v CRM Malina
Jazykové mutácie CRM Malina 

Umí Malina mluvit taky česky?

Povedomie o CRM systéme Malina rastie veľmi rýchlym tempom aj u našich západných susedov v Českej republike. A keďže pri 100% obchodných rozhovorov dostávame tú istú otázku ohľadne češtiny, rozhodli sme sa pripraviť českú jazykovú mutáciu. Odteraz môžeme s kľudným svedomím odpovedať: Ano, Malina mluví taky česky :)  A ne jenom česky! Aby sme predčili všetky očakávania, súbežne s češtinou sme pripravili aj pre anglicky hovoriacich užívateľov jej anglickú mutáciu.

Kniha jázd a účtovný denník

Obchodný zástupca patrí vo väčšine firiem k najdrahším "zdrojom". Preto je pre každého manažéra, alebo majiteľa firmy zásadnou otázkou, koľko ho tento zdroj "stojí". Z toho dôvodu sme pripravili moduly určené na vyčíslenie nákladov obchodných zástupcov. Kniha jázd umožňuje elektronicky zaznamenať prejdené kilometre a merať tak náklad na vozidlo. Modul Vyúčtovanie nákladov slúži na evidenciu všetkých bločkov, nákupov, ktoré obchodný zástupca počas mesiaca zrealizuje. Manažér tak po pripočítaní mzdových nákladov dostane presnú informáciu o celkových nákladoch na obchodného zástupcu.

 Kniha jázd a účtovný denník
Vyskúšajte DEMO