Spôsob, ako zlepšiť fungovanie firmy?

Neefektívne nastavené procesy vo firme

 • Je väčšina práce vo Vašej firme založená na Exceli, Worde a Powerpointe?
 • Ukladáte informácie o zákazníkoch do excelových alebo v accessových databáz?
 • Je IT prostredie Vašej firmy zložené z priveľkého množstva nespolupracujúcich softvérov a aplikácií?
 • Hľadáte spôsob, ako skvalitniť zdieľanie informácií a systém práce so zákazníkmi?

Rýchlosť a kvalitu procesov vo firme nevnímajú len zamestnanci, ale hlavne zákazník. Okrem kvality a ceny produktu záleží aj na tom, ako robíte biznis. Možno ste hľadali odpovede na internete a pri tom ste narazili na pojem, „CRM". Takže čo to je?

Skratka znamená „Customer Relationship Management", resp. Manažment vzťahov k zákazníkom.. Je to softvér, ktorý je miestom zdieľania informácií o zákazníkoch a nástrojom pre každodennú prácu zamestnancov. V praxi je to vytváranie „elektronického šanónu", kde sa ukladajú informácie o Vašom zákazníkovi. Kto je, aké sú jeho potreby, o čom ste s ním hovorili, aké riešenia ste mu ponúkli, čo si objednal a zaplatil...

Zabezpečenie CRM systému zjednoduší procesy a pomôže zmenšiť podiel operatívnych činností potrebných pre realizovanie obchodu.  CRM systém Malina, bol navrhnutý pre malé a stredne veľké obchodné firmy, pokrýva všetky bežné pracovné činnosti firmy, ako sú napr. zber informácií o zákazníkoch, vytváranie ponúk, objednávok, faktúr, vedenie skladového hospodárstva, predaj cez internetový obchod, posielanie hromadných emailov až po riadenie obchodníkov a manažérske štatistiky.

Zavedenie CRM systému je cestou, ako dosiahnuť lepšie výsledky s použitím menšieho úsilia.

Prínosy CRM systému Malina

Čo zavedenie CRM systému v praxi reálne prináša?

Praktické skúsenosti u našich zákazníkov ukázali, že:

 • Po implementácii Maliny, sa znížil čas potrebný pre realizáciu administratívy o 50%
 • Nárast v počte pripravených a odovzdaných ponúk dosahuje v priemere 300%
 • Množstvo predajných aktivít firmy sa v priemere zvýši o 80%
 • Dopad na predajný výsledok je 30% - 120% v prvom roku použivania po ukončení implementácie

Ako CRM systém Malina pomáha?

Obchodníkom:

 • Poskytne dokonalý prehľad o zákazníkovi a pomáha v príprave na stretnutia
 • Samozrejmosťou sú online informácie o zákazníckej platforme (kupujúci aj nekupujúci zákazníci)
 • Vypracovanie cenovej ponuky je o 90% rýchlejšie, ako v exceloch a wordoch
 • Výstupy z Maliny sú jednotné pre všetkých zamestnancov firmy a na vysokej profesionálnej úrovni
 • Online prístup k informáciám vedie k rýchlejšiemu spracovavaniu zákazníckych požiadaviek
 • Prehlaď o zrealizovaných a nezrealizovaných stretnutiach a telefonátoch

Manažmentu

 • poskytuje dokonalý prehľad o dianí vo firme
 • umožňuje analyzovať históriu, súčasný stav a predpokladať budúci vývoj firmy
 • poskytuje online prehľad aktivít tímu obchodníkov
 • zabezpečuje podrobné štatistiky predaja
 • umožňuje robiť rozhodnutia v reálnom čase na základe relevantných podkladov

Zákazníkom

 • Lepšiu starostlivosť a prístup zo strany firmy
 • Rýchlejšie spracovanie zákazníckych požiadaviek

Firme

 • CRM Malina je komplexné riešenie, ktoré v sebe ukrýva všetky nástroje potrebné pre prácu zamestnancov
 • zamestnanci pracujú v jednom systéme bez potreby riešiť rôzne prístupy, nastavenia, prepínanie sa medzi aplikáciami a školenia užívateľov
 • Prináša úžitky vo forme riešenia technickej podpory a novej funkcionality len s jedným partnerom, čím sa výrazne zefektívni spôsob riešenia požiadaviek.
 • Zefektívni procesy a minimalizuje čas potrebný na riešenie IT problémov pri práci
 • má priamy dopad na sprehľadnenie a následné zvýšenie predajných aktivít

Kam ďalej?

 

Vyskúšajte DEMO