Reklamácie

Efektívne riešenie a evidencia reklamácií

V CRM systéme Malina je integrovaný modul určený pre riadenie celého reklamačného procesu. Umožňuje evidovať reklamácie, zmenu ich stavov a tlač všetkých potrebných dokumentov súvisiacich s reklamáciou. K dispozícii sú predpripravené vzory potvrdenia o prijatí resp. vybavení reklamácie, sprievodný list reklamácie, výzva na vyzdvihnutie reklamácie a servisný list reklamácie. Dokumenty potrebné pre úspešné vybavenie reklamácie CRM Malina vygeneruje vo formáte PDF automaticky odošle emailom zákaznikovi.

  Tvorba reklamácií v CRM Malina

 Efektivita reklamačného procesu

 

 

Vyhodnocovanie informácií o reklamáciách

Rýchle a efektívne vyriešenie reklamácie je jedným zo znakov správne fungujúcej firmy. Je príležitosťou, ako vyriešiť vzniknuté problémy a zároveň ukázať zákazníkovi, ako dokážeme zvládnuť aj náročnejšie situácie. Ďalším a náročnejším krokom je vyhodnocovanie efektivity reklamačného procesu a schopnosť firmy nájsť spôsob, ako reklamácie minimalizovať.

Evidencia reklamácií v CRM Malina poskytuje možnosť rýchlo a efektívne vyhodnotiť, ako funguje reklamačný proces a na základe jednoduchých reportov aj možnosť identifikovať najčastejšie reklamované produkty, priemernú dĺžku riešenia reklamácií a ďalšie ukazovatele pomáhajúce zvyšovať kvalitu riešenia reklamácií.

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO