Hlavné funkcie CRM systémov

Množstvo zákazníkov a informácií o nich v minulosti nútili zavádzať do praxe CRM systémy hlavne veľké firmy. V dnešnej dobe, kedy narastá tlak na cenu, kvalita produktov je často porovnateľná a rozhoduje hlavne kvalita služby, o zavedení CRM systému začínajú uvažovať už aj stredne veľké a malé firmy. Vyhľadávajú dostupné a efektívne riešenia, ktoré sú prispôsobiteľné ich potrebám. Častou obavou je nákladná investícia do nového CRM, čo však už v dnešnej dobe nie je pravda.

4 oblasti CRM systému, ktoré zjednodušujú život

Aj malá firma dokáže zaviesť CRM systém za veľmi rozumnú cenu. Ďalším problémom, ktorý menšie a stredné firmy riešia, je starostlivosť o chod CRM systému. Veľké a robustné riešenia, ktoré boli vyvíjané pre veľké firmy sú často nepoužiteľné v podmienkach menšej a strednej firmy. Vyžadujú vlastnú hardvérovú infraštruktúru, konfiguráciu a zabezpečenie každodennej prevádzky vlastným IT pracovníkom. Náklady na vlastné IT sa pre menšie firmy v takomto prípade bývali neúnosné. To však už dnes neplatí.

Riešením sú cloudové riešenia, ktoré reagujú na potreby menších a stredných firiem. Poskytovatelia cloudových CRM systémov zabezpečujú kompletný chod CRM vlastnými IT špecialistami, garantujú kompletný servis a pre zákazníka sa stáva CRM systém službou porovnateľnou s využívaním mobilného telefónu, kedy zákazník platí za využívanie služby, ale nerieši, ako služba funguje.

V CRM sa nachádza na jednom mieste kompletná komunikácia so zákazníkom. CRM slúži ako jednotné dátové úložisko, kde zamestnanci firmy jednoducho získajú dokonalý prehľad o svojich zákazníkoch. Poskytuje aj nástroje pre zjednodušenie každodenných pracovných činností, ako je tvorba ponúk, objednávok, faktúr.
Súčasťou sú aj marketingové nástroje na hromadné oslovovanie zákazníkov prostredníctvom hromadných emailov.
Štatistiky zase pomájhajú manažmentu realizovať relevantné rozhodnutia potrebné pre riadenie spoločnosti.
Veľmi rýchlo sa dá zistiť, v akom stave sú všetky obchody, objednávky i reklamácie. CRM je nástroj na plánovanie schôdzok, telefonátov, služobných ciest a zároveň aj pripomienkovač.

CRM systém Malina pokrýva 4 kľúčové oblasti:

  • Automatizácia predajných činností – Sales Force Automation (SFA),
  • Automatizácia marketingových činností – Marketing Automation (MA),
  • Automatizácia servisných činností a zákazníckej podpory – Field Service Automation (FSA),
  • Elektronické obchodovanie – E-business (EB).

Hlavné funkcie CRM systému Malina:

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO