Prečo CRM Malina?

Prečo CRM Malina?

Malina je jednoduchá na ovládanie pre bežného užívateľa. Pomôže Vám spraviť poriadok v množstve dát, s ktorými pracujete. Obsahuje nástroje všetky nástroje potrebné pre vykonávanie obchodnej činnosti. Zjednoduší vašu prácu a ušetríte čas, ktorý môžete venovať efektívnejším obchodným aktivitám. A aj pre bežného užívateľa budú prínosom prehľadné výstupy o efektivite vlastnej firmy.

 
 

Nainštalujte a pracujte

CRM systém Malina je hostované riešenie, ktoré vám odbúra akékoľvek starosti so starostlivosťou o fungovanie hardvéru a IT infraštruktúry. Platí sa mesačným paušálom, ktorý zahŕňa celú starostlivosť, technickú podporu, zálohovanie dát, aktualizácie a upgrady systému.

Všetko potrebné v jednom IT systéme

Cloud CRM Malina poskytuje v rámci svojich integrovaných modulov všetky potrebné funkcionality pre bežnú firmu. Od správy zákazníckej platformy, cez fakturáciu, prípravu cenových ponúk až po internetový obchod. Už nemusíte riešiť integráciu viacerých IT systémov. CRM Malina pokryje všetky vaše potreby.

 
 CRM systém orientovaný na obchod 

CRM systém orientovaný na obchod

Filozofiou produktu CRM Malina je zvyšovať efektivitu predaja. Okrem základných nástrojov pre obchodnícku prácu poskytuje aj manažérske nástroje potrebné na riadenie obchodu a obchodného tímu. Neobsahuje len ekonomické štatistiky a reporty vychádzajúce z fakturácie. Ako ľudia, ktorí sa dlhodobo pohybujeme v oblasti sales proces managementu a zvyšovania výkonnosti obchodných tímov, poskytujeme poradenstvo v oblasti riadenia predaja. Pomáhame našim zákazníkom lepšie pochopiť fungovanie ich obchodu, nastaviť merateľné kritériá (KPI) a pracujeme systematicky na zvyšovaní výkonnosti obchodného tímu. Preto sú súčasťou manažérskych štatistík "salesovo" orientované reporty zamerané na proces tvorby obchodných výsledkov.

A prečo sme zvolili názov Malina?

Na túto otázku odpovedáme pri stretnutiach s novými zákazníkmi často. Odpoveď je jednoduchá. Práca s Malinou je jednoduchá a pohodlná. Jednoducho Malina.... :)

 

 Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO