Aké výhody poskytuje hostované riešenie?

Spravujeme CRM systém za vás

Pre správne fungovanie každého CRM systému je nutné zabezpečiť kvalitné hardvérové vybavenie a infraštruktúru. Pre zákazníka to znamená nemalú počiatočnú investíciu a čas na inštaláciu. Okrem hardvéru je potrebná aj pravidelná starostlivosť o každodenný beh CRM systému, zálohovanie dát, inštalácie upgradov a iné činnosti.

O toto všetko sa pri CRM Malina postaráme my sami. Zabezpečíme kompletnú starostlivosť o fungovanie a našim zákazníkom tak poskytneme priestor na realizáciu svojich obchodných zámerov. V prípade potreby je k dispozícii oddelenie technickej podpory, ktoré vám pomôže vyrešiť Vaše požiadavky. Vy môžete používať CRM systém bez starostí!

 
 

Nižšie náklady na správu CRM systému

Jednoznačnou výhodou hostovaného riešenia sú nižšie náklady na správu CRM systému, ako pri samostatnej starostlivosti. V prípade, že sa zákazník rozhodne spravovať CRM sám, môže sa s veľkou pravdepodobnosťou dostať do situácie, kedy ho správa CRM stojí oveľa viac úsilia, zdrojov a času, ako pri hostovanom riešení. Fungovanie CRM Malina vás bude stáť menej, ako bežný mesačný paušál za používanie telefónu. Naše každodenné skúsenosti so správou CRM pomôžu zabezpečiť bezproblémový a plynulý chod Vášho CRM.

Zabezpečený prenos dát

Celá dátová komunikácia je zabezpečená šifrovaným protokolom https. Dáta, ktoré užívateľ vkladá do CRM, sa počas prenosu zašifrujú a dekódujú pri uložení na server. Je tak zabezpečený bezpečný prenos dát medzi počítačom užívateľa a serverom.

 
 

Fyzické zabezpečenie dát v dátovom centre

Servery, na ktorých beží CRM Malina, sú v našom vlastníctve a teda k dátam majú prístup výhradne naši zamestnanci. Servery umiestnené v dátovom centre. Priestory dátového centra su monitorované kamerovým systémom a napojené na pult centrálnej ochrany bezpečnostnej služby. Staráme sa, aby boli vaše dáta v bezpečí. Všetky dáta sa súčasne ukladajú na viaceré úložiská – diskové polia. Aj napriek tomu, že sú dáta bezpečne uložené dochádza k ich pravidelnému zálohovaniu.

Kam ďalej?

Vyskúšajte DEMO